Shijoje.at.ua: Lajmet e fundit, Video Shqip, Humor

Avokati i Popullit => http://www.avokatipopullit.gov.al


Gjykata Kushtetuese => http://www.gjk.gov.al


Keshilli i Ministrave => http://www.keshilliministrave.al


Komisioni Qendror i Zgjedhjeve => http://www.cec.org.al


Kuvendi i Shqiperise => http://www.parlament.al


Presidenti i Shiqperise => http://www.president.al


Prokuroria e Pergjithshme Shqiptare => http://www.pp.gov.al


Ministria e Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit => http://www.mbu.gov.al


Ministria e Drejtesise => http://www.justice.gov.al


Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes => http://www.mete.gov.al


Ministria e Financave => http://www.minfin.gov.al


Ministria e Integrimit Europian => http://www.mie.gov.al


Ministria e Mbrojtjes => http://www.mod.gov.al


Ministria Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave => http://www.moe.gov.al


Ministria e Punes dhe ceshtjeve Sociale => http://www.mpcs.gov.al


Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit => http://www.mpp.gov.al


Ministria e Puneve te Jashtme => http://www.mfa.gov.al


Ministria e Shendetesise => http://www.abc.com.al


Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve => http://www.mtkrs.gov.al


PD - Partia Demokratike e Shqiperise => http://www.pd.al


PS - Partia Socialiste e Shqiperise => http://www.ps.al


INSTAT - Instituti Shqiptar i Statistikes => http://www.instat.gov.al

 
Gjykata e Larte => http://www.gjykataelarte.gov.al


Gjykata e Tiranes => http://www.gjykatatirana.gov.al


Bashkia e Tiranes => http://www.tirana.gov.al


Qendra e Publikimeve Zyrtare => http://www.legjislacionishqiptar.gov.al


Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane => http://www.cci.gov.al


ERT - Enti Rregullator i Telekomunikacioneve => http://www.ert.gov.al


KKRT - Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit => http://www.kkrt.gov.al


Qendra e Publikimeve Zyrtare => http://www.qpz.gov.al


Enti Rregullator i Energjise Elektrike => http://www.ere.gov.al


Sherbimi Informativ Shteteror (SHISH) => http://www.shish.gov.al